หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การควบคุมระบบภายใน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แบบวัดความพึงพอใจ
อีเมล์อบต.
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์  
เชิญประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ที่มีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
" เชิญบริจาคเบี้ยยังชีพกันเถอะ "  
เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สู้งอายุ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ขอเชิญชวนให้ผู้มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแด่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  
ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การขึ้นทะบียนการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
การขึ้นทะเบียนการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
การขึ้นทะบียนการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
การขึ้นทะบียนการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗  
ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย