หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การควบคุมระบบภายใน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แบบวัดความพึงพอใจ
อีเมล์อบต.
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
อุบัติเหตุป้องกันได้  
อุบัติเหตุป้องกันได้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
อันตราย กินหมูดิบ = หูดับ  
อันตราย กินหมูดิบ = หูดับ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง  
เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
โรคมือ เท้า ปาก  
โรคมือ เท้า ปาก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
จมน้ำภัยร้ายใกล้ตัว  
จมน้ำภัยร้ายใกล้ตัว
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเรื่องที่ควรรู้  
วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเรื่องที่ควรรู้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง  
เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บอกอะไร  
สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บอกอะไร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดโรค ปลอดภัย  
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดโรค ปลอดภัย
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย  
แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย