หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การควบคุมระบบภายใน
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ

อีเมล์อบต.
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนการจัดหาพัสดุ ปี ๒๕๖๐  
   
2
แผนการจัดหาพัสดุ ปี ๒๕๕๘  
   
3
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561