พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
อุบัติเหตุป้องกันได้  
อุบัติเหตุป้องกันได้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
อันตราย กินหมูดิบ = หูดับ  
อันตราย กินหมูดิบ = หูดับ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง  
เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
โรคมือ เท้า ปาก  
โรคมือ เท้า ปาก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
จมน้ำภัยร้ายใกล้ตัว  
จมน้ำภัยร้ายใกล้ตัว
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเรื่องที่ควรรู้  
วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเรื่องที่ควรรู้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง  
เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บอกอะไร  
สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บอกอะไร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดโรค ปลอดภัย  
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดโรค ปลอดภัย
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย  
แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย