พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาการชำระภาษีประจำปี 2562  
การชำระภาษีประจำปี 2563 ขยายเวลาไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กันยายน พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ " การรับมือกับโรคไวรัสโคโรน่า อย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก"  
การรับมือกับโรคไวรัสโคโรน่า อย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรคหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรคหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
โรคพิษสุนัขน่ากลัวกว่าที่คิด  
โรคพิษสุนัขน่ากลัวกว่าที่คิด
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เปิดรับลงทะเบียลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
เปิดรับลงทะเบียลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ขบวนแห่มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒  
ประชาสัมพันธ์ขบวนแห่มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์หมายกำหนดการพระราชพิธ๊บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประชาสัมพันธ์หมายกำหนดการพระราชพิธ๊บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562  
กองคลังออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
อุบัติเหตุป้องกันได้  
อุบัติเหตุป้องกันได้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
อันตราย กินหมูดิบ = หูดับ  
อันตราย กินหมูดิบ = หูดับ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย