หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว

ปลาทอง

ข้อมูลปลา เปรียบเทียบกับปลาหางนกยูงปลานิยมเลี้ยงสวยงามเหมือนปลาทอง

ปลาเป็นสัตว์น้ำที่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสภาพของดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวน และแตกต่างกันอย่างมาก ตราบใดที่ในบริเวณนั้นยังคงมีแหล่งน้ำอยู่ เนื่องจากปลาในแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการปรับสภาพของตัวเองให้สามารถมีชีวิตต่อไปได้ เช่น ปลาที่ดำรงชีวิตให้อยู่รอดในมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จึงต้องปรับสภาพร่างกายของตัวเองโดยการสร้างสารความต้านทานของเม็ดเลือด หรือปลาที่ดำรงชีวิตให้อยู่รอดอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูง แหล่งน้ำที่จืดสนิทจนถึงแหล่งน้ำที่มีความเค็มค่อนข้างมาก ก็จะปรับสภาพการดำรงชีพที่แตกต่างกันรวมไปถึงวิธีการว่ายน้ำด้วยรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกัน การปรับตัวและการดิ้นรนเพื่อการดำรงชีพของปลา ทำให้รูปแบบทางสรีรวิทยารวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงปลายังถือได้ว่าเป็นสัตว์ดูแลเอาใจใส่ที่ถูกเพาะดูแลเอาใจใส่เป็นสัตว์ธุรกิจทำเงินอย่างมหาศาลเช่นเดียวกับ ปลาทอง มาอย่างยาวนานแล้ว ตั้งแต่ยุคสุเมเรียน คือ ปลาไนที่เพาะดูแลเอาใจใส่กันในบ่อ และยังมีการดูแลเอาใจใส่เพื่อความเพลิดเพลินใจด้วย ได้แก่ ปลาสวยงาม หรือ ปลาทองชนิดต่าง ๆ เช่น ปลากัด, ปลาทอง, ปลาปอมปาดัวร์, ปลาการ์ตูนและปลาหางนกยูงซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้

การการดูแลเอาใจใส่เพื่อขยายเชื้อสายปลาหางนกยูง สายพันปลาจำพวกปลาทอง ปลาเลี้ยงสวยงาม

การการดูแลเอาใจใส่เพื่อขยายเชื้อสายปลาหางนกยูงมีวิธีการ ดังนี้
1. แยกเพาะในบ่อเพาะขนาดเล็ก จะใช้บ่อหรือผลิตภัณท์ขนาดเล็กพื้นที่ประมาณ 1 ตารางฟุต แยกดูแลเอาใจใส่บ่อละ 1 คู่ ไม่ควรดูแลเอาใจใส่ปลาเกินบ่อละ 1 คู่ เนื่องจากว่าปลาตัวเมียจะค่อนข้างมีความดุร้ายในการไล่ล่าลูกปลาที่พึ่งทำการขยายพันธ์จากแม่ปลาตัวอื่น 
    ใส่เชื้อสายไม้น้ำพวกสาหร่ายหรือจอกที่มีรากยาวๆ ลงในบ่อเพาะเพื่อเป็นที่หลบซ่อนของลูกปลา เนื่องจากว่าเมื่อลูกปลาทำการขยายพันธ์เปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่ามาก็จะเข้าไปหลบซ่อนอยู่ตามสาหร่ายหรือรากของจอกจะช่วยให้รอดพ้นจากการถูกแม่ปลาจับกินเป็นอาหารได้ 
    ซึ่งเป็นวิธีการการดูแลเอาใจใส่เพื่อขยายเชื้อสายที่ใช้ได้ผลดีที่สุดและจะสามารถคัดปลาหางนกยูงทั้งตัวผู้และตัวเมียที่มีรูปแบบดีตามที่ต้องการมาผสมกันได้ จากนั้นจึงคอยทำอย่างสม่ำเสมอ แยกลูกปลาที่ได้เปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่าไปอนุบาล  
2. แยกเฉพาะแม่ปลาที่ท้องแก่ใกล้จะทำการขยายพันธ์เปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่ามาจากบ่อดูแลเอาใจใส่ เป็นวิธีการที่ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เชื้อสายปลาหางนกยูงจำนวนมากไว้ในบ่อดูแลเอาใจใส่แล้วทำอย่างสม่ำเสมอ สังเกตหาปลาที่มีท้องแก่จากนั้นจึงแยกเฉพาะแม่ปลาที่มีท้องแก่ คือมีท้องขยายใหญ่มากเปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่ามา
    เพียงตัวเดียว นำไปใส่ในผลิตภัณท์เล็กๆ ที่มีช่องตาให้ลูกปลาลอดเปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่าไปได้คล้ายกับเป็นห้องรอทำการขยายพันธ์ซึ่งมีผลิตเปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่ามาจำหน่ายโดยเฉพาะแต่ค่อนข้างจะมีราคาแพง ซึ่งอาจใช้ผลิตภัณท์อื่นทดแทนก็ได้ เช่น อาจจะใช้ตะกร้าแขวนสำหรับ
    ใส่แปรงสีฟันในห้องน้ำโดยมักจะแขวนผลิตภัณท์นั้นจำนวนเพิ่มมากขึ้นอันไว้ในตู้กระจกหรือในกะละมังใบเดียวกัน แม่ปลาที่ถูกคัดเปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่ามามักจะทำการขยายพันธ์ลูกภายใน 1 - 3 วัน ยิ่งเมื่อดำเนินการไปนานๆ แม่ปลาจะมีความเคยชินก็มักจะทำการขยายพันธ์ลูก
    ภายใน 1 วัน หลังจากที่แยกมาปล่อยลงในที่สำหรับทำการขยายพันธ์ ลูกปลาจะลอดช่องตาของผลิตภัณท์เปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่าไปรวมกันในตู้หรือกะละมัง แล้วจึงแยกลูกปลาไปอนุบาลแล้วนำแม่ปลาไปดูแลเอาใจใส่พักฟื้น 3 วันจึงปล่อยกลับลงบ่อดูแลเอาใจใส่คืน 
3. แยกดูแลเอาใจใส่ในผลิตภัณท์ที่มีช่องตาขนาดที่ลูกปลาจะรอดเปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่าไปได้ เป็นวิธีการที่คัดแยกพ่อแม่เชื้อสายปลาหางนกยูงจำนวนมากมาดูแลเอาใจใส่ในผลิตภัณท์ที่มีช่องตาขนาดที่ลูกปลาจะรอดเปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่าไปได้แต่พ่อแม่ปลาจะไม่สามารถรอดเปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่าไปได้ เป็นผลิตภัณท์
    ขนาดปานกลาง เช่น กระชัง ตะกร้า หรือกระจาด ซึ่งจะนำไปกางหรือวางในผลิตภัณท์หรือบ่ออีกที กระชัง ตะกร้า หรือกระจาดนี้จะใช้ดูแลเอาใจใส่ปลาได้ใบละ 5 - 7 คู่ไปจนถึง 50 คู่ เมื่อแม่ปลาทำการขยายพันธ์ลูกปลาจะสามารถว่ายหนีผ่านช่องตะกร้า
    เปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่าไปสู่ภายนอกได้เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีเช่นกัน ปลาที่ดูแลเอาใจใส่อยู่ในตะกร้าแต่ละใบจะให้ลูกสัปดาห์ละ 1 ครอกเป็นอย่างน้อยก็จะแยกลูกปลาเปลี่ยนจากจุดออกไปข้านอกพื้นที่เก่าไปอนุบาลได้เป็น

-ข้อมูลปลาหางนกยูงสำครับคนที่จะเลี้ยงปลาทอง ในด้านอื่น นอกจากการปลาหางนกยูง

การเพาะดูแลเอาใจใส่และการขยายเชื้อสาย ปลาทอง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน และชาวจีนที่การทำการค้าจำหน่ายระหว่างกันนำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ในช่วงแรก ชาวไทยเชื้อประเภทหรือรูปแบบบจีนจะเริ่มซื้อมาดูแลเอาใจใส่เพื่อความเชื่อว่านำพาความโชคดีหรือโชคลาภตามแบบอย่างชาวจีน ประมาณปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นการดูแลเอาใจใส่กันในกลุ่มเล็กๆ ก่อนที่จะมาเพาะดูแลเอาใจใส่และการขยายเชื้อสายเพื่อทำการค้าท่านอาจจะศึกษาได้ตามเว็บบอร์ดหรือ+++รูทางด้านนี้โดยตรง หากมีข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยง ปลาทอง สามารถที่จะนำมาแชร์ความรู้ กันด้วยน่ะครับ"
 
 
ip [115.87.32.213]  จากคุณ::. คนรักปลาทอง  วันที่  12 พ.ย. 57 เวลา 13:56:25 น.
 

 

 


ตอบคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ความคิดเห็น
โดย
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ