หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว

รับทำบัญชี

จริงอาจเป็นไหม ที่สร้างกำไรจาก การรับทำบัญชีกลโกงภาษี

การบัญชีเมื่อกล่าวถึงเรื่อง ของ งบดุล เป็นงบการเงินแสดงฐานะของธุรกิจต่างๆ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (วันสิ้นงวดบัญชี) โดยจัดทำขึ้นทุกๆ รอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี งบดุลแสดงความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ สมการบัญชี (Accounting Equation) สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของและกลโกงภาษี ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้

ความรู้ก่อนรับทำบัญชี ว่าด้วยเรื่องกลโกงภาษี

การจัดตั้งคณะบุคคล เพื่อแตกฐานเงินได้ให้เล็กลง ทำให้หน่วยภาษีเดิมซึ่งมีเงินได้แท้จริง 
สามารถประหยัดเงินภาษีลงมาได้ เช่น คณะบุคคลบิดากับบุตรเป็นต้น
กรณีดังกล่าว ถ้าพิจารณาจากเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคณะบุคคล ย่อมชัดเจนว่ามิใช่เกิดจากเหตุผลทางธุรกิจ 
แต่เป็นเพราะต้องการประหยัดภาษีเท่านั้นเอง

การรับทำบัญชี กับหน่วยงานรับทำบัญชี

บัญชี หน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ซี่ง จะต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถให้ความเชื่อถือ และทางหน่วยงานต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ธุรกิจต่างๆสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร งาน นำส่งภาษีได้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลา รวมทั้งการวางแผนภาษีเพื่อลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆในการถูกกรมสรรพากร ตรวจสอบรับทำบัญชี

 
 
ip [115.87.40.94]  จากคุณ::. เผยแพร่ข้อมูลการทำบัญชี  วันที่  02 ม.ค. 57 เวลา 19:29:21 น.
 

 

 


ตอบคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ความคิดเห็น
โดย
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ