หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.ศรีประจันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
e-Service บริการออนไลน์
e-Service บริการออนไลน์
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
 
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพเกษตรกรรม-ทำนา
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน
มีระบบส่งน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม
 
ภูมิอากาศ
 
 
สภาพอากาศปัจจุบันเริ่มแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาล และมีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านวัดถั่ว และหมู่ที่ 2 บ้านทำเน บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน
 
สถาบัน
และองค์กรทางศาสนา
 
   
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 3 แห่ง คือ
  วัดถั่ว สถานที่ตั้งหมู่ที่ 1
  วัดลาดปลาเค้า สถานที่ตั้งหมู่ที่ 5
  วัดม่วงเจริญผล สถานที่ตั้งหมู่ที่ 6
  สำนักสงฆ์ 1 แห่ง คือ วัดป่าแก้วศรีประจันต์ สถานที่ตั้งหมู่ที่ 5
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
     
  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
  ประเพณีทำบุญสมเด็จพระนเรศวร ประมาณเดือน มกราคม
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม
   
 
การศึกษาในตำบล
 
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง คือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว สถานที่ตั้งหมู่ที่ 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า สถานที่ตั้งหมู่ที่ 5
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล สถานที่ตั้งหมู่ที่ 6
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ
  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สถานที่ตั้งหมู่ที่ 5
  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล สถานที่ตั้งหมู่ที่ 6
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
  โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สถานที่ตั้งหมู่ที่ 2
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง คือ
  หมู่ที่ 1 บ้านวัดถั่ว   หมู่ที่ 2 บ้านทำเน
  หมู่ที่ 3 บ้านหลังตลาด   หมู่ที่ 4 บ้านสะพานหลวง
  หมู่ที่ 5 บ้านลาดปลาเค้า   หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญผล
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงเจริญผล
    จำนวน 1 แห่ง
  สถานผลิตยาแผนโบราณ จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
 
         
  ที่ทำการสายตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 37 คน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10