หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

บึงฉวาก ยินดีต้อนรับ

หมู่บ้านมังกรสวรรค์

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

อุทยานแห่งชาติพุเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
การนับถือศาสนา
  ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ
  มีวัด 3 แห่ง คือ
 
วัดถั่ว หมู่ที่ 1
 
วัดลาดปลาเค้า หมู่ที่ 5
 
วัดม่วงเจริญผล หมู่ที่ 6
  มีสำนักสงฆ์ 1 แห่ง คือ
 
สำนักสงฆ์ศรีประจันต์ หมู่ที่ 5
 
การไฟฟ้า
  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 
การประปา
  ปัจจุบันมีบริการน้ำประปา ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
 
การสื่อสาร
 
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
 
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
 
โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล เช่น ข้าว กระจับ แห้วจีน มันเทศ ปลาร้า ปลาส้มสมุนไพร เห็ด
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การศึกษาในตำบล
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
 
ประเพณีทำบุญสมเด็จพระนเรศวร
 
ประเพณีวันสงกรานต์
 
ประเพณีลอยกระทง
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา
 
ประเพณีวันออกพรรษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง คือ
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว หมู่ที่ 1
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า หมู่ที่ 5
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล หมู่ที่ 6
 
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ
 
- โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า หมู่ที่ 5
 
- โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล หมู่ที่ 6
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ
 
- โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” หมู่ที่ 2
 
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
ความปลอดภัยในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านม่วงเจริญผล
 
สถานผลิตยาแผนโบราณ
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ที่การสายตรวจประจำตำบล
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
การคมนาคม
แหล่งน้ำ
 
มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี- ชัยนาท) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3373 (บ้านไร่ - สามโก้) เป็นถนนสายหลัก
 
ส่วนเส้นทางติดต่อกับหมู่บ้าน ในเขตอำเภอศรีประจันต์ รวมถึงอำเภอใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง
 
ภายในตำบลมีถนนลูกรัง ถนนลงหินคลุก ถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง ใช้ในการสัญจรไปมาได้โดยสะดวก
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
- แม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
- คลองชลประทาน
 
ด้านเศรษฐกิจ
 
 
การบริการ
 
- สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี
 
- สถานตรวจสภาพรถ
 
อุตสาหกรรม
 
- โรงงานผลิตน้ำหวาน และผลไม้กระป๋อง
 
- โรงสีข้าว
 
- โรงงานกำจัดขยะรีไซเคิล
 
การพาณิชย์
    มีการค้าในรูปของร้านค้าย่อย ร้านขายของฝาก ศูนย์บริการซ่อมและขายรถยนต์ทางการเกษตร
ร้านซ่อมเครื่องยนต์ จักรยานยนต์ ตั้งอยู่สองฟากถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท (340)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 035-581-951
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 035-581-951
จำนวนผู้เข้าชม 337,249 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10