หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
การคมนาคม
 
 
 
การคมนาคมเป็นการคมนาคมและการขนส่งทางบก
มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี - ชัยนาท)
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3373 (บ้านไร่ - สามโก้)
เป็นถนนสายหลัก และเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านในเขต
อำเภอศรีประจันต์ อำเภอใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง การคมนาคมภายในตำบลมีถนนลูกรัง ถนนลงหินคลุก ถนนคอนกรีต
และถนนลาดยางใช้ในการสัญจรไปมาได้โดยสะดวก
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
 
ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
 
ประปาในตำบล
 
 
 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
 
การสื่อสารในตำบล
 
 
   
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์
ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ
ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่
  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 6 หมู่บ้าน
  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีประจันต์
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 
         
  สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี จำนวน 1 แห่ง
  สถานตรวจสภาพรถ จำนวน 1 แห่ง
  สถานผลิตยาแผนโบราณ จำนวน 1 แห่ง
  ร้านขายอาหาร จำนวน 10 แห่ง
  ร้านขายรถทางการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
  ร้านซ่อมแอร์/ท่อไอเสียรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง
  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 แห่ง
    ร้านขายรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง   ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 แห่ง
    ร้านขายของชำ จำนวน 57 แห่ง   ร้านทำสีรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 แห่ง
    อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 แห่ง   ตึกแถว/ห้องแถวให้เช่า จำนวน 10 แห่ง
    บ้านให้เช่า จำนวน 7 แห่ง   ร้านทำขนม จำนวน 1 แห่ง
    ร้านเสริมสวย/ตัดผม       โรงงานสโนว์เฮ้าส์โปรดักส์ จำกัด
      จำนวน 4 แห่ง     จำนวน 1 แห่ง
    โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง   โรงงานกำจัดขยะรีไซเคิล จำนวน 1 แห่ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10