หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อน้ำยาเคมีป้องกันและกำจัดยุงไซเพอร์เมทรินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล เปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำชนิดบรรจุซอง ขนาดบรรจุ ๒๐ กรัม จำนวน ๖ ถัง (ถังละ ๑,๒๕๐ ซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หนังสือพิมพ์สำหรับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๖๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืดชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง ๆ ละ ๒๐ กิโลกรัม) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน ๓๕๒ ลบ.ม. ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาโดยการเปลี่ยนกระจกโค้ง ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10