หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงรสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล เดือน กรกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้จัดกิจกรรม ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด ๒.๔๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครืื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาผูกผ้าประดับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายใน ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔๗ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมชุดโต๊ะรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมชุดโต๊ะรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมชุดโต๊ะรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมชุดโต๊ะรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายใน ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔๗ เส้นทาง [ 3 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายใน ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔๗ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายใน ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔๗ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืดขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10