หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.ศรีประจันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
e-Service บริการออนไลน์
e-Service บริการออนไลน์
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่จอดรถ อบต.ศรีประจันต์ เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ศรีประจันต์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปรับเกรดขุดตอถางป่าริมทางสัญจรหมู่ที่ ๒ , ๓ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่จอดรถ อบต.ศรีประจันต์ เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ศรีประจันต์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปรับเกรดขุดตอถางป่าริมทางสัญจรหมู่ที่ ๒ , ๓ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปรับเกรดขุดตอถางป่าริมทางสัญจรหมู่ที่ ๒ , ๓ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารที่จอดรถ อบต.ศรีประจันต์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ศรีประจันต์ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย [ 15 พ.ย. 2566 ]ปรับปรุงอาคารที่จอดรถ อบต.ศรีประจันต์ เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ศรีประจันต์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๕๙๐๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๑ -๕๙- ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑,๑๕๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวสงวน ยอดทอง ถึงบริเวณที่ดินนางปุณณภา สุวรรณคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๗๒๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2566 ]ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเสริมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ศรีประจันต์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ ตามแบบที่ อบต.ศรีประจันต์กำหนดให้ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างตัดแว่นตาพร้อมกรอบและเลนส์ให้กับผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๙๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแชมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ CANNON G 2010 รหัส 416-63-0116 และ CANNON G 1000 รหัส 416-60-0076 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท้ายตลาด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าและโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ วัน ทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๙๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยารองพื้น ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE บ้านทำเน หมู่ที่ ๒ ต.ศรีประจันต์ เริ่มจากถนน ๓๔๐ ถึงบริเวณที่บ้านนายมานพ มะกรูดอินทร์ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๘ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ศรีประจันต์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวสงวน ยอดทอง ถึงบริเวณที่ดินนางปุณณภา สุวรรณคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๗๒๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX M 285 จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น CANNON G 2010 รหัส 416-63-0116 ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10