หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑รายการ ของ กองช่าง อบต.ศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนเรีตเสริมเหล็ก จากอ่างบึงไผ่ตัน ถึงสะพานหน้าวัดม่วงเจริญผล หมู่ที่ 6 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนเรีตเสริมเหล็ก จากอ่างบึงไผ่ตัน ถึงสะพานหน้าวัดม่วงเจริญผล หมู่ที่ 6 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษาวิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อถังพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย (ทรงกระบอก) พร้อมฝาเปิด-ปิด แบบเกลียว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ชุดไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2565 ]จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 10 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่องรสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาเกรดข้างทางกำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุจราจร ประเภทกระจกโค้งนูน จำนวน ๘ บาน ของสำนักปลัด อบต.ศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่จัดโครงการกิจกรรมลงแขกดำนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างจัดสถานที่ โครงการกิจกรรมดำนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้าง้เหมาจัดสถานที่โครงการกิจกรรมลงแขกดำนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่จัดโครงการกิจกรรมลงแขกดำนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างจัดสถานที่ โครงการกิจกรรมดำนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนที่โดยการลงหินคลุก ถนนภายในตำบลศรีประจันต์ จำนวน ๘ สาย ระยะทางยาว ๖,๑๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10