หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น Lr-๒๕๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุงๆละ ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเติมเครื่องพิมพ์) หมึก FUJI XEROX M285 (ใช้หมึก M235dw Standard) จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๙๐๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทอง ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมและตรวจเช็คครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงเจ็ท(งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล เดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรเงรียนวัดลาดปลาเค้า เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอ่างบึงไผ่ตัน ถึงสะพานหน้าวัดม่วงเจริญผล หมู่ที่ 6 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 19 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแทพย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ) อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ แบบยิงหน้าผาก จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10