หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.โพธิ์พระยา   ซื้อทรายเคลือบสารเทมีฟอส (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.โพธิ์พระยา   ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย. 2564
อบต.ห้วยขมิ้น   ซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.ห้วยขมิ้น   ซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.บ้านช้าง   โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบเฉพาะหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 1,2,4 17 ก.ย. 2564
อบต.บ้านช้าง   ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.ต้นตาล   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณปากคลองบางเลน ถึงบริเวณข้างบ้านนายกฤษณะ ใจตรง หมู่ที่ ๑,๓ บ้านต้นตาล,บ้านกลาง ตำบลต้นตาล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จัังหวัดสุพรรณบุรี 17 ก.ย. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแม่พระประจักษ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.ต้นตาล   ซื้อถุงชุดอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.ต้นตาล   ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.บ้านกร่าง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง กองช่าง ของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.บ้านกร่าง   จ้างผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.วังยาว   ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.โพธิ์พระยา   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.ไผ่กองดิน   โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 16 ก.ย. 2564
ทต.ปลายนา   จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านบัวประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.ปลายนา   จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระทือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.นางบวช   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สแกนเนอร์) ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.ตลิ่งชัน   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 182
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10