หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านช้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เส้นหน้าโรงเรียนวัดลาดบัวหอมหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2564
อบต.ตลิ่งชัน   ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ 7 พ.ค. 2564
อบต.ตลิ่งชัน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.ตลิ่งชัน   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ชื่อนางสาวสมควร แป้นแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.บ้านช้าง   จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงต ๖๒๙ สพ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564
อบต.ตลิ่งชัน   จ้างปรับปรุงคูน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากเดิม(พื้นที่นางกุสุมา ขาววิเศษ) จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่นางสาววารี ศรีนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564
อบต.ตลิ่งชัน   จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนน หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ถนน ค.ส.ล.เดิม (พื้นที่นายณรงค์ แก่นเชื้อชัย) จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่นายทอง สุวรรณศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564
อบต.ตลิ่งชัน   จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ ๖ สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ่อน้ำพื้นที่นายสมชาย วงษ์พันธ์ตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564
ทต.สระกระโจม   จ้างรถแบคโฮในการปรับเกลี่ยกำจัดขยะ บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
ทต.สระกระโจม   จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 5240 สพ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณข้างที่นายละเอียด แว่นแก้ว ถึงข้างที่นายอดุลย์ ทองเคร่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณคลองรางไอ้จน ถึงข้างที่นานายสุรินทร์ นกใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณข้างบ้านนายสุพจน์ เกตุนิธี ถึงข้างบ่อปลานายพล ธรรมเนียม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการถมดินปิดคลองบางบำหรุพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณข้างที่นายละเอียด แว่นแก้ว ถึงข้างที่นายอดุลย์ ทองเคร่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการถมดินปิดคลองบางบำหรุพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณคลองรางไอ้จน ถึงข้างที่นานายสุรินทร์ นกใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณข้างบ้านนายสุพจน์ เกตุนิธี ถึงข้างบ่อปลานายพล ธรรมเนียม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.ตลิ่งชัน   จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.ตลิ่งชันประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.องค์พระ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังจรเข้ บริเวณจากบ้านนายจำรอง สว่างเนตร ถึงฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 121
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10