หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เดิมบาง   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1142 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.วังคัน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านทับผึ้งน้อย ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.วังคัน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกกซาง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทต.วังน้ำซับ   จ้างขุดลอกตะกอนดินพร้อมกำจัดวัชพืชคูธรรมชาติ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.พิหารแดง   จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยส์ร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทต.โพธิ์พระยา   จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ สำหรับไปทัศนศึกษาดูงานโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ไผ่กองดิน   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ 4 ก.ค. 2565
อบต.หนองสาหร่าย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ถนนสายวัดบ้านกรวด-นานายสงวน ล้อมวงษ์ ตำบลหนองสาหร่าย กว้าง 4 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2565
อบต.หนองสาหร่าย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ถนนสายวัดบ้านกรวด-นานายสงวน ล้อมวงษ์ ตำบลหนองสาหร่าย กว้าง 4 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2565
อบต.บ้านช้าง   จ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ 5 ภาระงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ต้นตาล   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ศรีประจันต์   จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2565
อบต.วังยาว   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักพิงล้อเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.วังยาว   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.วังน้ำซับ   จ้างขุดลอกตะกอนดินพร้อมกำจัดวัชพืชคูธรรมชาติ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.วังน้ำซับ   จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาเทศบาล หมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.วังน้ำซับ   จ้างขุดลอกตะกอนดินพร้อมกำจัดวัชพืชคูธรรมชาติ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.สระกระโจม   ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.สระกระโจม   ซื้อวัคซีนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.บ้านกร่าง   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 1 ก.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๕๒๘ กล่องๆ ละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๓๕,๔๐๘.๙๖ บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) 30 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 324
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10