หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.ศรีประจันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
e-Service บริการออนไลน์
e-Service บริการออนไลน์
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลศรีประจันต์ เดิมชื่อว่าตำบลกระพุ้ง มาในราวปี พ.ศ. 2480 ได้มีนายถม มีทองคำ เป็นกำนันคนแรก และได้รับประกอบคุณงามความดีเป็นจำนวนมาก จึงได้รับการแต่งตั้งนามใหม่ว่า "ขุนศรีประจันต์รักษา" ราษฎรเห็นว่าชื่อตำบลเก่าไม่หมาะสม และได้ทราบว่ากำนันเปลี่ยนนามใหม่ จึงเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนชื่อตำบลให้เป็นไปตามชื่อกำนันใหม่ จึงขนานนามว่า "ตำบลศรีประจันต์" มาจนทุกวันนี้ ตำบลศรีประจันต์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และได้ยึดหลักการบริหารงาน
ในรูปแบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ประมาณ
2 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่ ประมาณ 30.41 ตารางกิโลเมตร
หรือ ประมาณ 19,006 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
และแม่น้ำท่าจีน
 
 
แผนที่
 
ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ทต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี และแม่น้ำท่าจีน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี,
ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,271 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,484 คน คิดเป็นร้อยละ 47.13
  หญิง จำนวน 2,787 คน คิดเป็นร้อยละ 52.87
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,961 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 173.33 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านวัดถั่ว 443 509 952 411
2 บ้านทำเน 336 345 681 322
3 บ้านหลังตลาด 211 224 435 199
4 บ้านสะพานหลวง 518 585 1,103 378
5 บ้านลาดปลาเค้า 417 491 908 277
6 บ้านม่วงเจริญผล 559 633 1,192 374
รวม 2,484 2,787 5,271 1,961
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10