หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจ
ในตำบลศรีประจันต์
การศึกษา
ในตำบลศรีประจันต์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
นายมานพ อิทธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 248 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 642 
[ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
[ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑,๒,๓ และหมุ่ท [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 621 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างซ่อมแซมพร้อมตรวจเช็คระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อพัสดุจำนวน ๓ รายการ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเก [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับศ [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับโ [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับโ [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับโ [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับโ [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับศ [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงตัวแก่ แบบเข้มข้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับโ [ 14 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
ทดสอบ (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 356  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 152  ตอบ 1  
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
 
 
สพ 0023.1/ว 13430 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 2046 แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ ฯ  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
lr 0023.5/; 2046 แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ ฯ  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 13384 ซ้อซ้อมการติิดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สพ0023.3/ว13379 แจ้งการส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สพ0023.3/ว2042 มูลนิธิการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใพระบรมราชูปภัมภ์แจ้งจัดสรรสื่อประชาสัมพันธ์  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สพ0023.3/ว13382 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว13380 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครอบรอบ 100 ปี  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 13354 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2564)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ 13353 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 13352 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2564)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว13350 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือน พ.ค.64 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว13349 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ มิ.ย.64 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว13348 แจ้งโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.พ.ค.64 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว13351 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 13258 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
สพ0023.3/ว13256 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
สพ0023.3/ว13243 ขอเลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ผ่านระบบประชุมทางไกลฯ  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
สพ0023.3/ว13257 ขอตวามร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 13232 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
 
 
อบต.หนองสาหร่าย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 150 
อบต.หนองสาหร่าย ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคั [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันดดื [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังคัน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้า [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังคัน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองยายเ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างออกแบบต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดืามสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังยาว ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสาหร่าย จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคติดเชือไ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังยาว เชิญชวนบุคลากรในสังกัด บริษัท ห้างร้านและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางใหญ่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีประจันต์ ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีประจันต์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีประจันต์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 


อบต.องค์พระ ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาธง (กองการศึกษาฯ) [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.วังคัน จ้างเหมาปฏิลัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนท [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.โพธิ์พระยา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 6 ผืน [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.องค์พระ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีทอง บริเวณถนน [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.องค์พระ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านช้าง ซื้อท่อ PVC และท่อ ค.ส.ล. เพื่อแทนท่อเดิมที่ชำรุดและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับป [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.เจดีย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ ด้วยวิธีประกว [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.เจดีย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ ด้วยวิธีประกว [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.เจดีย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.เจดีย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับแอสฟัลล์ติ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.เจดีย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับแ [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.วังคัน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำและปรับปรุงข้อิมูลแผนที่ภาษีและทะ [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.ห้วยขมิ้น ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน หมายเลขทะเบ [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน หมายเลข [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.บางใหญ่ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางใหญ [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.บางใหญ่ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางใหญ [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.องค์พระ จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมพร้อมตรวจเช็คระยะ 25,799.- ก.ม. ทะเบียน 85-0433 สุพรรณบุรี ( [ 21 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
 
       

 
ผลิตภัณฑ์
Otop
สถานที่สำคัญ
Travel
 
       
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ศรีประจันต์ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 มี.ค. 2564
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10