หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 35
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาอง์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 27
 
 
     


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 185
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 198
 
 
     


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมัยสามัญแรกของปีถัดไป [ 10 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 150
 


 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 23 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 533
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภา lสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 265
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ๒ เพื่อพิจารณาร่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 414
 
 
     


 
รายงานการประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 265
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ [ 16 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 76
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10