หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรสนับสนุนการประเมินฯ ITA  
 

    ขณะนี้อยู่ในช่วงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการจากหน่วยงานของภาครัฐ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
     เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์จากมิจฉาชีพ จึงขอแจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
    หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 035 511 178-9 ต่อ 105

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2565 เวลา 10.01 น. โดย คุณ วนิชา มงคลอาบ

ผู้เข้าชม 422 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10