หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์   7 ต.ค. 2564 287
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งเรื่องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตัดต้นไม้  8 ก.ย. 2564 447
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑  23 ก.ค. 2564 247
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  14 ก.ค. 2564 231
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  14 ก.ค. 2564 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างดาดเหมือง คสล. หมู่ที่ ๒   9 ก.ค. 2564 217
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่หน่วยงาน  7 มิ.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  18 ม.ค. 2564 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  18 ม.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด  18 ม.ค. 2564 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  30 ธ.ค. 2563 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  30 ธ.ค. 2563 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  30 ธ.ค. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย   30 ธ.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  24 พ.ย. 2563 84
   1     (2)     3      4   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10