หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.ศรีประจันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
e-Service บริการออนไลน์
e-Service บริการออนไลน์
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
แผนอัตรากำลัง/การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงาน [ 23 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 99  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนภายในหน่วยงาน [ 23 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
คำสั่งแต่งตั้งคำสั่งรองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 23 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศ ก.อบต.จ. สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉ.2) พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (ฉ.2) พ.ศ. 2563 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉ.3) พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉ.2) พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนฯ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฯ พ.ศ. 2544 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 112  
 
ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.11) พ.ศ. 2560 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)     2   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10