หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเผยแพร่การซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงนารายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตามาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนกรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๔) [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10