หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงนารายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 2 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตามาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนกรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๔) [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10