หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
แผนอื่นๆ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 2 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ ให้ใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2666 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2666 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10