หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
การป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดโครงการ) [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10