หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
การป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) [ 6 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ [ 4 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดโครงการ) [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10