หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
บุคลากร
 


นางปพิชญา โพธิ์ทอง
ปลัด อบต.ศรีประจันต์


นางศิรินทิพย์ สมิทธาพิพัฒน์
รองปลัด อบต.ศรีประจันต์
 
สำนักปลัด
 


นางทัศนีย์ สุขสโมสร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางดารารัตน์ พุ่มพวง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายมานิต ภูผิวฟ้า
นิติกรชำนาญการ


นางวนิชา มงคลอาบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวณัฐนิชา ยืนยง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางคนึง ขุมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


จ.ส.อ ธนกร กรุตเพ็ชร
จนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายภาคิน เรืองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายสำเนียง มะลิวงษ์
นักการภารโรง


นายราเมศ เนตรทิพย์
ยาม
 
 
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10