หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
บุคลากร
 


นางปพิชญา โพธิ์ทอง
ปลัด อบต.ศรีประจันต์


นางศิรินทิพย์ สมิทธาพิพัฒน์
รองปลัด อบต.ศรีประจันต์
 
กองการศึกษาฯ
 


นาวสาวจินดาพร ทองมอญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


นางมาลี พรหมเดช
ครูอันดับ คศ.1


นางสาวเตือนใจ พวงบุบผา
ครูอันดับ คส.๑


นางจุรีย์ มีชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพรรษา เสร็จกิจ
ผู้ดูแลเด็ก


นายรัตนพงษ์ สละธงชัย
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10