ท่านต้องการให้ อบต.ศรีประจันต์ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
8.57%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 19 )
54.29%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 13 )
37.14%