หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

บึงฉวาก ยินดีต้อนรับ

หมู่บ้านมังกรสวรรค์

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

อุทยานแห่งชาติพุเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 

" โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม

มุ่งส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานวัฒนธรรม

นำสู่การบริหารจัดการที่ดี "

 
  พันธกิจ
 
 
พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ใช้ตลอดปี ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค – อุปโภค น้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีแนวใหม่
 
คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
     
แนวทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     
แนวทางการพัฒนาที่ดินของรัฐ
 
  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         
   
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
     
แนวทางสวัสดิการสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     
แนวทางการศึกษา
     
แนวทางการกีฬาและนันทนาการ
     
แนวทางการสาธารณสุข
 
  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
         
   
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
     
แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
     
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
         
   
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
     
แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
     
แนวทางการท่องเที่ยว
 
  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
แนวทางการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบการกำจัดขยะมูลฝอย
 
  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
         
   
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ด้านการบริการจัดการ
         
   
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
     
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
     
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 035-581-951
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 035-581-951
จำนวนผู้เข้าชม 331,615 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10